Recent Submissions

  • Гісторыя дзяржавы і права Беларусі 

    Нарижная, Е.П. (Гомель : БТЭУ, 2021)
    Практыкум прызначаны для студэнтаў спецыяльнасці 1-24 01 03 «Эканамічнае права». Выданне змяшчае планы семінарскіх заняткаў, тэмы дакладаў і творчых заданняў, спісы літаратуры да семінарскіх заняткаў, прыкладныя пытанні ...